The Modern Competition 2020

Krotoszyn
2020-08-14

EN
This year Modern Competitoin will bring new Athletes from new countries.
Are you gonna be the One who wanna win?
New Countries!
New Challenges!
New Heroes!

Again we will meet in beautifull city center of Krotoszyn 10-12 July 2020 with great view and full audince. Hopefully sunny days will come and the Weather will not push us to change starting plans like 2019 season (we skipped one workout because storm). If there Weather choose different and wanna cancel more than one workout you can be sure we will be preapared with special "Plan B". Our new goal is take care of clean enviroment, finding eco soultions and reduce plastic during event and all year long. During event all people can join workshops, many acctivities and win special "crate of beer" from our Master of Ceremony.

This year we preapre special named categories:
Best Bros (2xMan) - team category
Young Guns (U-18) - individual category (exact date of birthd, find more in rule book) (FRIDAY, SATURDAY)
The Gladiators (3xMan) - team category
The Champion (Man) - indyvidual category
Best Friends (2xBoys) - team category age: 8-13 (SATURDAY)
Soul Brothers (2xMan) - team with one athlete -25 and 35+ age (exact date of birthd, find more in rule book) (FRIDAY, SATURDAY)
Lady & Gentelman - team Mix: Woman & Man 

"The Champion" category is open for all athletes, but qualify will only 16 best and performing life in Krotoszyn!
Fee requirements: Here we have qualification fee 59,00 PLN (not returned). As a confirmation there is one more 1,00 PLN fee dedicated only for best 16 athletes (after deadline confirmations for event will be invided next persons form qualification list). Qualification results will be hidden.

All rest categories are signing up with "who first" rule.
Fee requirements: There is no "qualification" fee, only "starting" fee.

See you there!

PRIZE (TOTAL: 21 050 PLN):
Best Bros (2xMan) - 1st: 2500 PLN, 2nd: 1250 PLN,  3rd: 500 PLN
Young Guns (U-18) - 1st: Material Revards, 2nd: Material Revards, 3rd: Material Revards
Gladiators (3xMan) - 1st: 2500 PLN, 2nd: 1250 PLN,  3rd: 500 PLN
The Champion (Man) - 1st: 3000 PLN, 2nd: 1500 PLN,  3rd: 500 PLN
Best Friends (2xBoys) - 1st: Material Revards, 2nd: Material Revards, 3rd: Material Revards
Soul Brothers (2xMan) - 1st: 2000 PLN, 2nd: 1000 PLN,  3rd: 300 PLN
Lady & Gentelman - 1st: 2500 PLN, 2nd: 1250 PLN,  3rd: 500 PLN

*Material Rewards: ...

 

 

PL
Ten rok to rywalizacja Atletów z nowych krajów, którzy dotrą na arenę dołączając do różnych kategorii!
Czy ty będziesz jednym z tych którzy będą chcieli wygrać?
Nowe Kraje!
Nowe Zadania!
Nowi Bohaterowie!

Ponownie spotkamy się w pięknym centrum Krotoszyna w dniach 10-12 lipca 2020. Towarzyszyć jak zawsze będą nam piękne widoki kamienic starego rynku oraz pełne trybuny prawdziwych kibiców. Mamy nadzieje, że w te słoneczne dni nadejdą bez niespodzianek i pogoda nie zmusi nas do odwołania żadnego treningu. Takie zdarzenie miało miejsce podczas burzy w 2019 roku. W tym roku przygotowaliśmy "PLAN B" na każdy dzień gdyby jednak natura postawiła na swoim i zmusiła nas do odwołania więcej niż jednego treningu. Naszym nowym celem jest szersze zadbanie o środowisko, szukanie ekologicznych rozwiązań oraz zredukowanie plastiku podczas samego eventu ale również w trakcie całego sezonu przygotowań. Podczas samego eventu na kibiców czeka jak zwykle wiele atrakcji, warsztatów i dla najaktywniejszych "krata piwa" od spikera!

W tym roku przygotowaliśmy specjalne nazwy dla poszczególnych kategoii:
Best Bros (2xMan) - kategoria drużynowa
Young Guns (U-18) - kategoria indywidualna poniżej 18 roku życia (liczona jest dokładna data do urodzin, więcej w regulaminie) (PIĄTEK, SOBOTA)
Gladiators (3xMan) - kategoria drużynowa
The Champion (Man) - kategoria indywidualna
Best Friends (2xBoys) - kategoria drużynowa wiek: 8-13 (SOBOTA)
Soul Brothers (2xMan) - drużyna z zawodnikiem w wieku poniżej 25 lat oraz powyżej 35 lat (liczona jest dokładna data do urodzin, więcej w regulaminie) (PIĄTEK, SOBOTA)
Lady & Gentelman - drużynowy Mix: Kobieta & Mężczyzna 

"The Champion" jest otwartą kategorią dla wszystkich atletów płci męskiej, jednak tylko 16 najlepszych zakwalifikuje się do występu w Krotoszynie!
Dla tej kategorii jest przewidziana bezzwrotna opłata kwalifkiacyjna w wysokości 59,00 PLN (dodatkowa opłata "startowa" po zakwalifikowaniu wynosi 1,00 PLN, która jest potwierdzeniem udziału w zawodach dla najlepszych 16 osób lub kolejnych osób z listy w przypadku braku otrzymania potwierdzenia startowego od zawodnika uplasowanego w pierwszej 16) Wyniki kwalifikacji zawodników zostaną ukryte w systemie.

Wszystkie inne kategorie zapisywane są w systemie "kto pierwszy ten lepszy".
Obowiązuje tylko i wyłącznie opłata "startowa". Nie ma opłaty "kwalifikacyjnej".

Do zobaczenia!

NAGRODY (WARTOŚĆ 21 050 PLN):
Best Bros (2xMan) - 1st: 2500 PLN, 2nd: 1250 PLN,  3rd: 500 PLN
Young Guns (U-18) - 1st: Material Revards, 2nd: Material Revards, 3rd: Material Revards
The Gladiators (3xMan) - 1st: 2500 PLN, 2nd: 1250 PLN,  3rd: 500 PLN
The Champion (Man) - 1st: 3000 PLN, 2nd: 1500 PLN,  3rd: 500 PLN
Best Friends (2xBoys) - 1st: Material Revards, 2nd: Material Revards, 3rd: Material Revards
Soul Brothers (2xMan) - 1st: 2000 PLN, 2nd: 1000 PLN,  3rd: 300 PLN
Lady & Gentelman - 1st: 2500 PLN, 2nd: 1250 PLN,  3rd: 500 PLN

*Nagrody rzeczowe: ...

Category Limits Qualifications Price
Best Bros. (2xMan) 16 NO 379 zł JOIN
Passwords are not equal.

0

379

The Champion (Ind Man) 16 YES 1 zł JOIN
Passwords are not equal.

59

1

Soul Brothers -25 & 35+ 16 NO 299 zł JOIN
Passwords are not equal.

0

299

Lady & Gentelman 16 NO 379 zł JOIN
Passwords are not equal.

0

379