Chałupy_6 Surfers

Chałupy_6 (Hel)
2021-08-21

WAŻNA INFORMACJA! - Przeczytaj! (English below)
Biorąc pod uwagę sytuację z 2020 roku, postanawiamy nałożyć szczególne obowiązki na przestrzeganie sytuacji COVID-19.
Twoja opłata gwarantuje Ci miejsce startowe, skarpetki i koszulkę eventową (potrzebujesz uzupełnić wszystkie opłaty, aby dołączyć do nas na zawodach). W razie odwołanie zawodów ta płatność daje możliwość walki w trybie online, jeśli nadejcie taka konieczność i zawody zostaną odwołane z przyczyn niezależnych.

Istnieją również 2 różne możliwości rozegrania konkurencji:
1. Planujemy zawody i tak jak w zeszłym roku spotkać się z najlepszymi sportowcami na campingu Chałupy_6. W tym roku powtarzamy udział 1 kategorii i jednej areny aby zmniejszyć ryzyko związane z epidemią.
2. Jeśli będziemy zmuszeni do przerwania lub odwołania zawodów, wszystkie kategorie będą walczyć online (nagrywanie filmów będzie oceniane przez Zespół Sędziowski LOGinLAB.).

 

Czas na trzecią edycję specajnego wyzwania na campingu Chałupy_6 czyli LOGinLAB. Surfers!
Nietypowe środowisko i wspaniali ludzie ponownie będą trenować, chillować się i surfować.
Co będzie największą niespodzianką w tym roku? Zobaczymy! W roku 2019 i 2020 bieg po piachu i zmagania w wodzie dały popalić. W edycji zeszłorocznej 100% frekwencja mimo trudności związanych z pandemią i walka utrzymały do samego końca pokazały, że eventy LOGinLAB. stoją na najwyższym poziomie. Relacja live z wydarzenia na stronie Radio Czwórka.

KATEGORIE:

Zapraszamy do zapisów team 2 osobowe MM o nazwie "Not Only Surfers".
W pakietach startowych znajdziecie wspaniałe koszulki od GONGA z plantacji ekologicznych - edycja LOGinLAB. Surfers - oraz skarpety i gadżety.
W tym roku wszyscy uczestnicy zaproszeni są na wspólnego drinka na koszt organizatorów do KARMY (restauracja na Chałupy_6) gdzie tak jak zawsze w razie niepogody odbędzie się odprawa.

ODPRAWA i START:

Widzimy się na arenie o 9:00 (jesli pogoda nie pokrzyżuje nam planów. Moga wystąpić zmiany i opóźnienia w przypadku złych warunków atmosferycznych.)
Podobnie jak w zeszłym roku czekaja wszystkich przekrojowe treningi a na finalistów czeka również ostatni WORKOUT (czyli finałowa rozgrywka).
Punktacja zlicznana jest wg. systemu LOGinLAB. (szczegóły w regulaminie).

NAGRODY (WARTOŚĆ 2 000 PLN):

Not Only Surfers (2xMan) - 1st: 1000 PLN, 2nd: 600 PLN,  3rd: 400 PLN
*dodatkowe nagrody rzeczowe dla podium od THORN-FIT, sprzet który uzupełni Wasz GARAGE BOX!

Więcej informacji w regulaminie.
W razie pytań zapraszamy: office@loginlab.eu

 

--------------------------------------------------------------

 

IMPORTANT NOTE! - Read This!

Given the current situation, we decided to impose specific obligations on compliance with the COVID-19 situation. Now, there's a mandatory registration and payment process.
Your payment guarantees your place, socks and an event shirt (you need to complete fees to join us at the competition). Also this payment gives you the opportunity to fight online if the necessity arises in case the competition is canceled.

There are also 2 different options to take part in the competition:
1. We plan competitions as last year we want to meet the best athletes in Chałupy_6. This year, we repeat attendance 1 category and one arena to reduce the risk of COVID-19 epidemy.
2. If we are forced to stop or cancel the competition, all categories will compete online (video recording will be judged by the LOGinLAB Judging Team).

 

Time for 2nd edition special challenge at Chałupy_6, LOGinLAB. Surfers!
With great enviroment and people we will again train, chill & surf.
What gonna be the biggest suprise this year? Let's see! In 2019 there were surf boards and canoo, 2020 beach run.
That was pleasure cooperate with "Polskie Radio 4" with videos and live news.

CATEGORIES:

Let's sign up for team of 2  MM called "Not Only Surfers".
Starting Packs include tshirts from GONGA - LOGinLAB. Surfers Edition - socks and small gadgets.
This year athletes and volunteers are invited for special Bacardi DRINK in KARMA Restaurant.

BRIEF:

We start at 9 o'clock. Let's meet at LOGinLAB. training zone (Chałupy_6). (Might be cancelation or little delay because of wather)
Also this year all Athletes will hit workouts and last The FINAL WORKOUT will bring New Best Surfers!
Points system you can find in our rulebook (details in rulebook).

PRIZES (VALUE 2 000 PLN):

Not Only Surfers (2xMan) - 1st: 1000 PLN, 2nd: 600 PLN,  3rd: 400 PLN
*bonus prizes for podium form THORN-FIT, something special for Your GARAGE BOX!

More info at RuleBook.
If you need contact us: office@loginlab.eu

Category Limits Qualifications Price
Not Only Surfers 16 NO 269 zł
Passwords are not equal.

269