Reebok vs. Nike (On-line competition)

World Wide
2020-12-12

ON-LINE COMPETITION

Czas na druga edycję zawodów ON-LINE specajnego wyzwania, testujące treningi do zawodów LOGinLAB. Modern Competition.

Autorami trneingów są zawodnicy oraz wolontariusze LOGinLAB. Testujemy i wybieramy te najlepsze.


REEBOK vs. NIKE
Ubieramy nasza rywalizację w dodatkowy element jakim są buty. Można wystartować w parze tylko z osoba z tym samym obówiem!
Dorzucamy zasadę, która mówi że można wystartować w rywalizacji z dwoma różnymi osobami, tworzać dwa team, nawet w dwóch różnych parach obówia. Ale kto nie jest lojalny swoim ulubionym bucikom?

Pierwsza edycja ON-LINE wyłoniła "The Best of Winter" został nim wielokrotny uczestnik LOGinLAB. Mateusz Homski.
Jaki Team zostanie zwycięzcą edycji REEBOK vs. NIKE?


KATEGORIE:

Zapraszamy do zapisów team 2 osobowe MM o nazwie "Shoe Mates". W tej rywalizacji mogą zabrać udział też kobiety uwzględniając wykonanie treningów w określony przez organizatora sposób. Każdy z treningów będzie przygotowany z wersją WM i liczył się normlanie w rywalizacji.

ODPRAWA i START:

Wszystko dzieje się online. Masz pytania pisz. Opisy i fimy są na bieżąco z informacjami wrzucane na nasz INSTAGRAM.czyli finałowa rozgrywka).
Punktacja zlicznana jest wg. systemu LOGinLAB. (szczegóły w regulaminie).

NAGRODY (BEZCENNE):

Shoe Mates (2xMan or 1xWoman+1xMan) - 1st: DUMA I CHWAŁA, 2nd: DUMA I CHWAŁA,  3rd: DUMA I CHWAŁA
*dodatkowe nagrody rzeczowe dla podium to - 1st: kółka THORN-FIT; 2nd & 3rd: Gadżety od GONGA.

Więcej informacji w regulaminie.
W razie pytań zapraszamy: office@loginlab.eu

 

--------------------------------------------------------------

 

ON-LINE COMPETITION

It's time for the second edition of the ON-LINE competition with a special challenge, testing workouts for the LOGinLAB. Modern Competition.

The authors of workouts are contestants and LOGinLAB volunteers. We test and choose only the best ones. REEBOK vs. NIKE We dress our competition with an additional element - our shoes. You can only compete as pairs with a person with the same shoe brand! We also added a rule allowing you to compete with different people and create up to two teams, even in different shoe brands teams. But who is not loyal to their favorite shoes? The first edition of ON-LINE competition emerged "The Best of Winter" - multiple LOGinLAB participant - Mateusz Homski. Which team will be the winner of the REEBOK vs. NIKE?


CATEGORIES:

We invite you to sign up for a 2-person MM team competion called "Shoe Mates". Women can also take part in this competition, taking into account training in a manner specified by the organizer. Each of the trainings will be prepared with the WM version and it will be considered on par with MM team.

CHECK-IN & START:

Everything happens online. Any questions? Descriptions and videos are with the information are posted on our INSTAGRAM, along with the final round. Scoring is counted using our LOGinLAB system. (details in the regulations).

PRIZES (PRICELESS):

Shoe Mates (2xMan or 1xWoman + 1xMan) - 1st: PRIDE AND GLORY, 2nd: PRIDE AND GLORY, 3rd: PRIDE AND GLORY

* additional material prizes for the podium are - 1st: THORN-FIT rings; 2nd & 3rd: GONGA Gadgets.

More information in the regulations. 

More information in the regulations. 
If you have any questions, please contact: office@loginlab.eu

 

Category Limits Qualifications Price
Same Shoes NO 29 zł JOIN
Passwords are not equal.

29